FANDOM


Feanor (Q. Curufinwe Feanárobyl jedním z Noldor, konkrétně nejstarší syn noldorského krále Finweho a jeho první manželky Miriel Serinde. Byl obratným kovářem a řemeslníkem a mimo jiné je považován za autora Tengwaru, tří Silmarillů a pravděpodobně i Palantírů. Je povážován za největšího z elfů v znalosti řemesel i vědění. 

[1]

Biografie

Feanor se narodil jako první a poslední syn Finweho první ženy Míriel. Říká se,že po jeho narození všechna životní síla Feanorovy matky přešla do jejího syna a Míriel se cítila tak znavena životem, že i přes veškerou péči které se jí dostalo v Lorienových zahradách skutečně zemřela, její duch opustil její tělo a odešel do síní v Mandosu. Po Mírielině smrti se Finwe podruhé oženil. Vzal si Indis z Vanyar, která mu porodila dvě dcery Findis a Irime a dva syny Fingolfina a Finarfina. Feanor svou nevlastní matku ani bratry ani matku příliš nemiloval a stranil se jich, aby to zdůraznil nikdy jim neříkal bratři, ale polobratři.

Již jako velmi mladý se Feanor oženil s Nerdanel, dcerou kováře Mahtana. Říkalo se o ní že nebyla příliš krásná, ale byla chytrá, nezávislá a mimo to neobvykle zručná sochařka. S Nerdanel měl Feanor 7 synů         Maedhrose, Maglora, Celegorma, Caranthira, Curfina a dvojčata Amroda a Amrase.

Silmarili

Největším z Feanorových děl zůstavají tři Silmarili, klenoty vyrobené z čiré látky, jejíž složení Feanor nikdy neprozradil, a naplněné světlem dvou Valinorskýchstroumů Laurelinu a Telperionu. Feanor díla svých rukou miloval neobvykle žárlivým způsobem, cenil si je nad vše ostatní a v pozdější době je už ani neukazoval na veřejnosti. O silmarilech bylo předpovězeno, že jsou v nich uzavřeny osudy světa.

Melkor

Po té co byl Melkor potřech věcích propuštěn z vězení v Mandosu začal mezi Noldor šířit lži a neklid, který Melor způsobil se nevyhnul ani Feanorovi, který přišel Melkorovi velice užitečný a co více zatoužil po silmarilech což Feanor tušil. 

V té době se Feanorova nenávist k Finarfinovi, kterého podezíral z toho že chce přeprat jeho místo vystuňovala natolik, že Fingolfinovi přímo před králem i všemi dvořany vyhrožoval smrtí a ohrožoval jej měčem. Tím způsobil , že Noldor začali znovu kovat zbraně což nedělali od příchodu do Amanu a nepřátelství mezi jednotlivými rody se ještě prohloubila.Za svůj čin byl Feanor odsouzen k několikatému vyhnanství. Odešel do Formenosu, kam ho následovalo všech 7 synů i jeho otec. S Nerdanel se v té době však velice odcizili  a ona jediná ho nenásledovalaa zůstala v Tirionu.

Krádež Silmarilů

Když si Valar uvědomili jaký rozkol mezi nimi vznikl, rozhodli se uspořádat velkou slavnost na které by vše uvedli na pravou míru a uklidnili vzniklý neklid. Mohl přijít kdo chtěl, jedíny Feanor musel přijít bezpodmínečně, na příkaz samotného Manweho. Finwe ale zůstal ve Formenosu rce, že dokud je jeho syn ve vyhnanství nebude se účastnit podobných radovánek.

A pak to teprve začalo nabírat ty správné otáčky (cha cha ). Během slavnosti Melkor za pomoci pavoučice Ungoliath zničil oba valinorské stromy a pak se přihnal do Formenosu kde ve dveřích Feanorova domu zabil Finweho a ukradl Silmarili . Feanor rozzuřen správou o těchto činech proklel Melkora, nazval jej Morgothem, temným nepřítelem světa a svolal velké schromáždění na Tirionském náměstí a začal elfy pobídat k pomstě a odchodu z Valinoru. Feanor byl mistrem slova a podařilo se mu většinu přítomných strhnout na svou stranu. Spolu se svými syny přísahal přísahu ve které přísahal že zabije každého ,kdo by se pokusil vztáhnout ruku na Silmarili, které byla také později známá jako Feanorova přísaha. Jako svědka se dovolávali jména samotného Illuvatara, čímž ji učinili naprosto neodvolatelnou.

Na to Feanor začal přemýšlet o tom jak překonat moře, které dělilo Valinor od středozemě. Rozhodl se požádat Teleri aby mu dali jejich lodě, král Olwe je však odmítl s tím že se mu jen snaží poradit jako přítel přiteli. Feanor proto začal vyhrožovat, že pokud neučiní co žádá vypálí Alqualonde a zabije každého kdo by se mu v tom pokusil zabránít. Když Teleri znovu odmítli, nevěříce že by jejich přátele byli něčeho takového schopni, Feanor proti nim zaútočil. Strhla se krvavá bitva , která byla pozdějí nazvána prvním vražděním rodných. Finarfina se ho neúčastnil a vrátil se spolu s částí Noldor zpět.

Noldor zvítězili, mimo jiné i díky tomu že Teleri byli ozbrojeni pouze lehkými luky.Brzy se ovšem ukázalo že lodí není dost na to aby převezli všechny Noldor najednou. První se tedy přes moře vydal Feanor se svými následovníky. Když dorazili ke břehům zeptal se nejstarší syn Feanora které lodě pošlou nazpět první, ale Feanor nechal lodě i přes Maedhrosovy protesty v místě zvaném Losgar spálit. Tím odsoudil Fingolfina i jeho lid k zvolení mnohem nebezpečnejší cesty, ledové úžiny Helkaraxe, kde Fingolfinův voj utrpěl velké ztráty.

Bitva pod hvězdami

Krátce po příchodu do středozemě byl Feanor napadnut oddílem skřetů doprovázeným několika Balrogy.       V bitevním zápalu  běžel nepřátelskému vojsku vstříc tak bezhlavě, že brzy všechny nechal za sebou a byl obklíčen. Sám dlouho vzdoroval několika Balrogům na jednou,nakonec však byl sražen k zemi Gothmogem, pánem balrogů. Když mu jeho synové přišli na pomoc byl už smrtelně raněn. Ve svých posledních chvílých připomínal svým synům aby nikdy neporušili svůj slib, ale s prozíravostí umírajícího viděl, že není možné věže Angbadu  strhla jakákoli elfí armáda. Feanorův duch opouštějící jeho tělo byl prý ve svém chvatu tak ohnivý že jej spálil na prach. Feanorovi jako jedinému z elfů nebude až do posledního soudu pro zločiny které spáchal dovoleno opustit síně Mandosu.

Etymologie

Jméno Curufinwe se zkládá z části Curu - dovedný a Finwe, jménu zděděném po otci. Jméno Feanáro je pak složeno ze slov fea - duch a náro- plamen. Feanor je jeho sindarskou podobou.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki